Priser

Du betaler kun for selve undervisningen, ikke for forberedelser eller planlegging som jeg gjør på forhånd. 

1 undervisningstime (45 minutter) 200 kr - Første time er gratis

Eksamen og prøve-hjelp (veiledning, tips, drøfting)  150 kr