Tankekart

Tankekart er veldig kjekt å ha til eksamen og store innleveringsoppgaver. Jeg liker tankekart spesielt godt fordi de gir et overblikk over akkurat det du vil - et ord, et emne, navn, regel osv. Hva som helst kan puttes i midten av et A4 ark, og så putter man på uendelig med nøkkelord eller setninger som tilslutt danner et lite eller stort kart over fagstoffet du skal forstå, forklare og huske!

Jeg har laget et eksempel over hvordan innholdet kan settes opp i et tankekart. Det er uendelige mange metoder å bruke, og tankekartene varierer som regel etter hva du lager kartet av. Er det et bestemt begrep/navn/ord så er det lettest å trekke linjer rett ut fra midten av kartet og skrive konkrete ord som er relevante. Og husk - Bruk farger!!!

Er det et veldig åpent tema eller noe komplekst må man sette opp noen under-overskrifter i hver sin boks først, så jobbe med de begrepene, lage nye under de igjen osv til man har beskrevet og utdypet hele temaet. Var dette forvirrende så har jeg laget 2 eksempler på tankekart fra tidligere pugge-arbeid, der det første (Mikrober) er et veldig grunnleggende, generelt tankekart, mens det andre (Bakterier) fordyper seg i et av temaene fra hoved-tankekartet.