Studieteknikk for sykepleiestudiet

Jeg har fått flere spørsmål og ønsker om hjelp til studieteknikk på sykepleien. Det er flere som ligger langt bak i fag og emner, mens noen syntes det er vanskelig å rekke å fordype seg i hvert tema på en gang. Nå er det straks oktober, altså 2 måneder til eksamener. Det er ikke for sent å "starte på nytt" med å lese og pugge. Og som regel kan man det grunnleggende en har gått igjennom, slik at man kun behøver å sette seg ned med den andre og siste delen av temaet. Først vil jeg at du setter deg ned og tenker nøye igjennom dette:

1. Hva kan du fra før av?

2. Hvilken karakter sikter du imot?

3. Hvilken karakter er det mest sannsynlig at du kan oppnå/hvordan var karakterene dine før?

4. Er du motivert og villig til å jobbe strukturert i 2 måneder?

5. Har du alle bøker og læringsmidler du trenger?

Så, dersom du kan svare klart og tydelig på de 5 punktene, gå videre til å lage en oversikt over fagstoffet. Start med å sette opp fagene og så temaene under faget. Eksempel på dette kan se slik ut (bachelor i sykepleie) :

Kryss av for hvor trygg/utrygg du føler deg i hvert tema. Etter dette så ser du hvilke emner du sliter mest med, og hva du må jobbe med de neste månedene. Etter denne grunnleggende kartleggingen må man se på undertemaer i hvert tema. Da er det veldig lurt å ha skrevet ut læringsutbytte beskrivelse og faginnhold i Basp1020 fra NOKUT:  https://www.nokut.no/contentassets/6e71a1d293cb4e9bac6767e91f4de53a/2020/laringsutbytte-og-faginnhold-afb-20202021.pdf

Dette dokumentet inneholder alt og intet mer en akkurat det du trenger å kunne til nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Dokumentet er på ca 50 sider, veldig oversiktlig og konkret. Det er mye enklere, fornuftig og effektivt å jobbe seg igjennom heftet istedenfor å lese alle ord i den store, tykke anatomi og fysiologi boken. Flere steder i heftet er det også svar på det de spør om!  Start med å svare på alle ord og uttrykk de nevner i dokumentet. Jeg lager kun egne notater utifra NOKUT sine spørsmål og pugger det, istedenfor å lese i boken. Det er effektivt og mye enklere! Så for all del, skriv ut/last ned dokumentet! Eksempler på hvordan du "svarer" på setningene til NOKUT er under på bildene. 

Start med første punkt i heftet og jobb deg nedover på lista. Sitt ikke lengre enn 45 minutter i strekk, ta 15 minutters pauser mellom øktene. Planlegg mål og hvor mye du skal ha skrevet i løpet av 1 uke. Du kan for eksempel skrive ferdig et tema pr dag, eller halvparten av temaet og så et annet fag siste halvdelen av dagen. Når du har skrevet om et punkt, marker det eller ta ut arket fra heftet. Slik ser du at det blir mindre og mindre igjen å skrive/lese om. Det er mye mer motiverende å sitte med dette heftet på 55 sider, istedenfor den store tykke boka. Jobb deg gjennom et punkt av gangen og bruk store medisinske leksikon til å skrive ned definisjoner og beskrivelser https://sml.snl.no/

Når det gjelder det andre faget basp1010, sykepleie - fag og funksjon, bruk:

- VAR Healthcare https://www.varnett.no/

- NDLA https://ndla.no/nb/subjects/subject:4/topic:1:172816/topic:1:173684/resource:1:77238

- Tidligere eksamensoppgaver fra studiestedet ditt

- Lag små dokumenter/hefter/lister til undertemaene

- Skriv ut en tidligere gitt pasientcase og marker opplysninger i teksten med ulike farger og bestem hvilken farge som hører sammen med hvilket tema/fagbegrep. 

F. eks gul markeringstusj = personalia. Blå markeringer = Grunnleggende behov 

Rosa tusj = Utfordringer/pasientfenomener