RuterBillett

Nå i korona-tider er det lite fysisk oppmøte på universitetet, hvert fall i Oslo. Og i forbindelse med det så tar man ikke t-banen eller bussen like ofte i måneden og da bør man merke seg prisforskjeller på de ulike billettene.

RuterBillett har flere billettkategorier, deriblant enkeltbillett og periodebillett. Innenfor enkeltbillett deles reisende inn i:

  • Voksne
  • Barn
  • Honnør

Det er altså ikke egen studentpris på enkeltbillettene dessverre.

Men, periodebilletten deles inn i flere kategorier:

  • Voksne
  • Barn
  • Honnør
  • Student (Heltid, under 30 år)

Prisen for 30-dagers periodebillett for en heltidsstudent under 30 år ligger på 462 kr når man reiser i 1 sone i Bærum/Oslo. 24-timers billetter koster 111 kr og 7-dagers billett koster 310 kr. De fleste studenter benytter seg nok av 30-dagers billetten da den utgjør 15,4 kr pr dag. Men, nå er det mye mindre obligatorisk, fysisk undervisning på skolene - så trenger man å betale for 30-dagers da?

Svaret er JA, dersom du skal på skolen 7 ganger eller mer i måneden.

Svaret er NEI, dersom du ikke skal inn til skolen mer enn 6 ganger i måneden.

Kjøp heller en enkeltbillett til 37 kr hvis du ser at det ikke er mer enn 6 oppmøter i måneden på skolen.

Student 30-dagers = 462 kr

12 x 37 kr = 444 kr. Dette tilsvarer 6 turer til og fra skolen😎